За

Проектът IRIS

Проектът IRIS „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равноправното участие в масовия спорт и справяне с инциденти, свързани дискриминация,...

IRIS Partners

Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning Greece

RCVTLLL is located in the regional unit of Achaia and constitutes an educational and professional training center for adults
More info...

Konstantin Preslavsky University of Shumen Bulgaria

It is one of the five “classical” universities in Bulgaria and has altogether five faculties plus a College in Dobrich...
More info...

University of Jyväskylä Finland

The University of Jyväskylä is a multidisciplinary, dedicated scientific university, with an absolute drive for quality in all areas.
More info...

Oltalom Sport Association Hungary

The Association provides opportunity for disadvantaged youth and homeless people, refugees and minorities to participate in sports and social activities.
More info...

University Santiago De Compostela Spain

It is a historic higher education institution that implements a strategic approach to the International field...
More info...

Hellenic Open University Greece

It is a Public University and comprises of 4 Schools and offers 31 programmes of study to about 35.000 adult students.
More info...

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА

Обучителна методология

Подготвителната фаза на проекта ще осигури рамката, в която консорциумът ще работи за успешното изпълнение на дейностите.

Обучителна платформа и учебни материали

Следват дейности и задачи за разработване на иновативни методи на преподаване и образователни инструменти, които значително ще допринесат за по-широкото използване на електронните обучителни платформи.

Тестване и Оценяване

С Работен пакет 4 (РП4) стартира пилотното приложение на проекта, което включва няколко важни стъпки, целящи осигуряването на висококачествени нови учебни ресурси и материали.

СНИМКА = ХИЛЯДА ДУМИ

Първа работна среща

Първа работна среща

Първа работна среща: Презентация на  Hellenic Open University

Първа работна среща: Презентация на Hellenic Open University

Първа работна среща: Презентация на  Hellenic Open University

Първа работна среща: Презентация на Hellenic Open University

Първа работна среща

Първа работна среща

Първа работна среща

Първа работна среща

Първа работна среща

Първа работна среща

2nd Project Meeting

2nd Project Meeting

3rd Project Meeting

3rd Project Meeting

4th Project Meeting

4th Project Meeting

I have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys and girls.

Martin Luther King Jr. Have A Dream