Проектът IRIS

Проектът IRIS „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равноправното участие в масовия спорт и справяне с инциденти, свързани дискриминация, расизъм и насилие” се изпълнява в рамките на програма Еразъм + и е съфинансиран от ЕС.

Партньори по проекта са Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), западна Гърция (координатор), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България; Университет Сантяго де Компостела (USC), Испания, Университетът на Ювяскюля (JYU), Финландия, Елински отворен университет (HOU), гр. Патра, Гърция, Спортна асоциация „Олталом“ (OSA), гр. Будапеща, Унгария.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Екипът на проекта ще следва последните новости в образователните технологии и ресурси с отворен достъп с цел да предложи системи за дистанционно обучение.

Ще бъде разработена многоезична обучителна платформа, която осигурява на крайните потребители достъп до учебни ресурси (тематични учебни модули и инструменти) за това как да се предотврати и как да се справят с расизма, дискриминацията и насилието.

Тези инструменти са:

  • Електронна игра за деца на възраст между 11 - 15 години с ролеви сценарии, осигуряваща интуитивна и мотивираща среда за обучение, която да повишава усещането за ценностите и нормите на толерантност.
  • Комикс за деца на възраст между 6 - 11години, който да ги запознае с комплексните добродетели и идеи и да повиши способността им за учене.
  • Наръчник за учители и треньори със структурирани интерактивни игри, ролеви сценарии, въпросници, теми за рисуване, спортни дейности с ротационни роли и др., които да се прилагат в учебните дейности с децата.
  • On-line учебни модули за учители, треньори и професионалисти в областта на масовия спорт и обучение, свързани със следните направления: педагогика, психология, социална работа и спортна етика.

Цели на проект IRIS

Целите на проекта IRIS са насочени към популяризиране на превенцията на насилието, расизма и нетолерантността в спорта чрез иновативни образователни подходи , свързани с :

  • Информиране на учителите по физическо възпитание и спорт и треньорите за това, КАК да идентифицират проблеми, свързани с дискриминацията, расизма и насилието.
  • Осмисляне на принципите на Спортния етичен кодекс;.
  • Обучение на учители и треньори по спорт чрез иновативни дидактически подходи за ПРЕВЕНЦИЯ на тези явления.
  • Осигуряване на образователни ресурси и инструменти за ПРИЛАГАНЕ и ИНТЕГРИРАНЕ на тези подходи в ежедневните училищните и клубни спортни дейности.
  • Обучение за овладяване на емоциите на учениците, свързани с участието в спортни дейности.

В допълнение ще бъдат изготвени препоръки към експерти в областта на спорта, за това как да се предотвратяват подобни инциденти на политическо ниво, при формиране на регионалните и национални политики, както и за стимулиране предприемането на нови местни инициативи.

Всички ресурси, създадени в рамките на проект IRIS ще бъдат достъпни безплатно на интернет страницата на проекта.

Програма Еразъм + е програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020. Програма Еразъм + подпомага дейности за сътрудничество и инструменти в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 и нейните инициативи като „Младежта в действие” и програмата за нови умения и работни места. Програмата е насочена и към постигане на целите на стратегическата рамка за образование и обучение и на Европейската стратегия за младежта. Програма Еразъм+ надгражда постиженията на Европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта постигани повече от 25 годни, обхващайки не само европейското, но и международно сътрудничество.


Кой е online

В момента има 1137  гости и няма потребители и в сайта