ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА

Mногоезичната обучителна платформа, осигурява на крайните потребители достъп до учебни ресурси (тематични учебни модули и инструменти) за превенция и справяне с расизма, дискриминацията и насилието.

Нови учебни материали могат да се добавят към платформата от непартниращи научни организации, образователни институции и други доставчици на учебно съдържание. Съдържанието на електронната обучителна платформа е от областта на педагогиката, психологията, социалните дейности, спортната етика и е свързано с превенция на насилието, расизма и нетолерантност, предотвратяването и преодоляването им в ранна възраст. Целта на модулите е улесняване придобиването на нови умения, познание и квалификация по теми, свързани с дискриминация, насилие и расизъм в масовия спорт от учителите по физическо възпитание и треньорите, както и от всички заинтересовани лица и професионалисти в областта на спорта и обучението.

Сред разнообразните инструменти на асинхронната учебна среда са услуги като видео лекции, технологии за подпомагане на самостоятелното учене, форуми, оценка на потребителите, онлайн новини/съобщения, въпросници и упражнения, социални мрежи и Wikis.

Обучителната платформа е налична на гръцки, унгарски, английски, испански, финландски и български и е достъпна тук.


Кой е online

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта