ΣΧΕΤΙΚΑ

Το Έργο IRIS

The IRIS Project “Innovative Learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence...

IRIS Partners

Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning Greece

RCVTLLL is located in the regional unit of Achaia and constitutes an educational and professional training center for adults
More info...

Konstantin Preslavsky University of Shumen Bulgaria

It is one of the five “classical” universities in Bulgaria and has altogether five faculties plus a College in Dobrich...
More info...

University of Jyväskylä Finland

The University of Jyväskylä is a multidisciplinary, dedicated scientific university, with an absolute drive for quality in all areas.
More info...

Oltalom Sport Association Hungary

The Association provides opportunity for disadvantaged youth and homeless people, refugees and minorities to participate in sports and social activities.
More info...

University Santiago De Compostela Spain

It is a historic higher education institution that implements a strategic approach to the International field...
More info...

Hellenic Open University Greece

It is a Public University and comprises of 4 Schools and offers 31 programmes of study to about 35.000 adult students.
More info...

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Πρόκειται για προπαρασκευαστικό στάδιο το οποίο θα διαμορφώσει το πλαίσιο βάσει του οποίου όλοι οι εταίροι θα συνεργαστούν για την επιτυχή εφαρμογή των δράσεων του έργου.

Πλατφόρμα & Υλικό Εκπαίδευσης

Παρακάτω αναφέρονται δραστηριότητες και ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ευρύτερη χρήση ψηφιακών συστημάτων μάθησης.

Έλεγχος και Αξιολόγηση

Η Δέσμη Εργασιών 4 εγκαινιάζει το στάδιο πιλοτικής εφαρμογής του έργου και περιλαμβάνει ποικίλες βασικές ενέργειες μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η παροχή νέων, ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων και ιδεών.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση: Εισήγηση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εναρκτήρια Συνάντηση: Εισήγηση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εναρκτήρια Συνάντηση: Εισήγηση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εναρκτήρια Συνάντηση: Εισήγηση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση

2η Συνάντηση

2η Συνάντηση

2η Συνάντηση

2η Συνάντηση

3η Συνάντηση

3η Συνάντηση

4η Συνάντηση

4η Συνάντηση

I have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys and girls.

Martin Luther King Jr. Have A Dream