Projektikuvaus

Urheilussa ja liikunnassa esiintyvään syrjintään täytyy puuttua tehokkaasti ja luovasti.

Syrjinnän seuraukset ovat kielteisiä ja epämiellyttäviä. Syrjintään puuttuminen ja siihen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttävätkin oikean tiedon jakamista ja aktiivista osallistumista syrjinnän vastaiseen toimintaan.

IRIKSEN TAVOITTEET

IRIS pyrkii jakamaan syrjintään liittyvää tietoa valmentajille ja liikuntaa opettaville opettajille ja tarjoamaaan heille mahdollisuuksia kouluttautua uusien menetelmien avulla, jotka yhdistyvät helposti myös jokapäiväiseen opetus- ja valmennustyöhön.

Syrjivää käyttäytymistä näkee toistuvasti urheilun ja liikunnan parissa. Koska urheilu ja liikunta ovat olennainen osa yhteiskuntaamme, syrjinnän näkeminen vaikuttaa suuresti erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ihannoivat varsinkin ammattiurheilijoita. IRIS-hanke keskittyy ruohonjuuritason toimintaan liikunnan ja urheilun saralla; erityisessä keskiössä ovat valmentajat ja liikuntaa opettavat opettajat, jotka liikuntakasvattajina ovat merkittävässä roolissa syrjintää ehkäistäessä ja siihen puututtaessa.

IRIS PYRKII

 • tunnistamaan urheiluvalmentajien ja liikuntaa opettavien opettajien syrjinnän tunnistamiseen ja suvaitsemattomuuteen liittyvät koulutustarpeet riippumatta heidän koulutustaustastaan ja aiemmasta tietämyksestään
 • dokumentoimaan sellaiset eurooppalaiset opetusmenetelmät, joita voidaan käyttää urheiluvalmennuksen ja liikunnan opetuksen yhteydessä
 • kehittämään sellaisia valmentajien ja liikunnanopettajien tarpeisiin pohjautuvia koulutussisältöjä, jotka auttavat heitä tukemaan haasteellisesti käyttäytyviä oppilaita ja nuoria urheilijoita
 • kehittämään etäoppimiseen soveltuvan oppimisalustan aiheesta kiinnostuneille valmentajille ja opettajille
 • kouluttamaan valmentajia ja liikuntaa opettavia opettajia sekä esittelemään koulutusmateriaaleja kouluissa ja urheiluseuroissa
 • tarjoamaan etäopiskeluun soveltuvan oppimisalustan valmentajien ja opettajien käyttöön

IRIS PYRKII TAVOITTAMAAN

 • liikuntaa opettavat opettajat ja valmentajat
 • urheilijat
 • urheiluseurojen johdon
 • urheiluorganisaatiot
 • muut paikalliset urheilutoimijat ja päätöksentekijät

JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUNEET

Paikalla 6 vierasta ja ei kirjautuneita