Projekt Leírás

A tömegsportban előforduló rasszista és diszkriminatív esetek új kihívást jelentenek melyek sürgős, hatékony és kreatív módon adott érdemi választ kívánnak.

TA diszkrimináció és rasszizmus hatásai egyformán negatívak bármilyen emberi közösségben, ahol mindenki különböző de egy közös célt tartanak fontosnak. Ebből kifolyólag az információk beszerzése és az aktív részvétel fontos lépés a sportban előforduló erőszak-esetek kiküszöbölése, kezelése és megoldása felé.

IRIS CÉLOK

Az IRIS célja, hogy informálja a testnevelő tanárokat és edzőket a diszkrimináció, rasszizmus és erőszak hátterében álló problémák észlelésével kapcsolatban, képezze a tanárokat és edzőket az említett jelenségek megelőzését szolgáló újszerű módszertani megközelítésekkel kapcsolatban és oktatási eszközöket nyújtson számukra, melyeken keresztül alkalmazhatják és integrálhatják ezeket a megközelítéseket a mindennapi iskolai sport-tevékenységekbe.

A professzionális sport világában nemritkán lehet tapsztalni diszkriminatív vagy rasszista eseteket: ez egy olyan jelenség, mely bátorítja az intoleranciát néha pedig egyenesen az erőszakot és huliganizmust is.

Mivel a sport szerves része mai társadalmi életünknek ezért az ilyen esetek hatása társadalmunkra jelentős lehet, különösen a fiatal gyerekekre, akik számára a profi sportolók szerep-modellt jelentenek. A projekt az iskolai szintű tömegsportra koncentrál és az érintett edzőkre és testnevelő tanárokra mint lehetséges multiplikátorokra tekint.

IRIS CÉLKITŰZÉSEK

A kihívások, melyekkel a projektnek szembe kell néznie a következőkben foglalhatók össze:

 • A testnevelő tanároknak és edzőknek a sportban előforduló rasszizmus és intolerancia korai felismerésével kapcsolatos képzési szükségleteinek azonosítása és rögzítése tekintet nélkül formális képzettségükre és informális tudásukra.
 • A testnevelés során használható oktatási módszerek valamint a diákok és sportolók körében a jövőben használható kiegészítő oktatási eszközök európai szinten való dokumentációja.
 • Egy a testnevelő tanárok és edzők felismert szükségletein alapuló innovatív oktatási program kifejlesztése, melynek előállításához a diákok és sportolók ritkább és problémás viselkedésformáinak kezelését elősegítő oktatási eszközrendszer is hozzá fog járulni.
 • Egy távoktatási felület megtervezése és kifejlesztése, melyen keresztül szinkrónikus és aszinkrónikus oktatás nyújtható, multimédiás oktatási tartalmon keresztül, mely az összes érdeklődő testnevelő tanár illetve edző számára hozzáférhető.
 • A testnevelő tanárok és edzők tényleges képzése valamint a kifejlesztett oktatási módszerek és eszközök próba-alkalmazása iskolákban és sport-klubokban avégből, hogy kézzelfogható eredményeket lehessen felmutatni.
 • A távoktatási felület nyilvánossá tétele abból a célból, hogy a projekt időtartama alatt elég sok felhasználó valamint, a projekt vége után, elég sok képzési tartalom-szolgáltató figyelme legyen felkeltve, hogy a rendszer hosszú távú fenntarthatósága is lehetővé váljon.

IRIS CÉLCSOPORTOK

 • Testnevelő tanárok és edzők
 • Sportolók
 • Csapatok vezetői
 • Sport-testületek és közösségek
 • Regionális és helyi sport-hatóságok

KI VAN ONLINE?

Oldalainkat 1125 vendég és 0 tag böngészi